agrohouse

M16G76

  • “M16G76”
  • “M16G76”
  • “M16G76”
  • “M16G76”
  • “M16G76”
  • “M16G76”
320

გაზიარება:

გამოირჩევა მოსავლიანობის მაღალი პოტენციალით

ვეგეტაციის პერიოდი FAO-700

მედეგი ჩაწოლისადმი და რთული აგროკლიმატური პირობების მიმართ

შეფუთვა: 50 000 მარცვალი

 

ფასი
320
ნანახია
337