agrohouse

Pink mountain F1

  • “Pink
  • “Pink
  • “Pink
80

გაზიარება:

საადრეო ვეგეტაციის  ინდეტერმინანტიული ვარდისფერი პომიდორის ჰიბრიდი ღია და დახურული გრუნტისთვის.
მცენარე საშუალო ზრდის, ძლიერი ფესვთა სისტემით და გამორჩეულად მაღალი მოსავლიანობით.

ივითარებს საუკეთესო საგემოვნო თვისებების ვარდისფერი ნაყოფებს წონით 250 გრ, მრგვალი ფორმის,
გამოირჩევა დაავადებების მიმართ რეზისტენტულობით. ტრანსპორტაბელურობით.
მედეგია დასკდომის მიმართ. გააჩნია შენახვის დიდი პერიოდი

შეფუთვა: 5 გრამი

ფასი
80
ნანახია
1156